Domov
Čebelarstvu ne pravimo zastonj poezija kmetijstva. Težko je ostati ravnodušen ob opazovanju drobcenih žuželk, ki z vso vnemo obiskujejo cvet za cvetom in nabirajo medičino in cvetni prah. Vse to znosijo v panj, kjer vse kipi od novega življenja, ki daje novo življensko moč vsemu okrog sebe. Pravzaprav si sveta brez čebel ne moremo predstavljati, saj bi bil neprimerno bolj pust in dolgočasen, kajti vloga čebel pri opraševanju in s tem ohranjanju rastlinske raznovrstnosti je naravnost neprecenljiva. Ker v današnjem hitrem tempu življenja vse manj ljudi najde čas za čebelarstvo in ker se le redki zavedajo dejanskega pomena čebel za zdravo in lepo okolje, smo se belokranjski čebelarji odločili za postavitev Belokranjske čebelarske učne poti. Učna pot se nahaja na območju Krajinskega parka Kolpa v vasi Žuniči, nasproti Šokčevega dvora, ki je zavarovan kot kulturni spomenik. Odprta je bila poleti leta 2008 z namenom, da mladim in starejšim pokažemo zanimivosti in pomen čebel in čebelarstva, ter s tem pripomoremo k ohranjanju in razvoju te dejavnosti v Sloveniji in širše. Učna pot je dolga slabih 300 m in vijuga od ene do druge učne table po značilno razgibanem belokranjskem svetu med medovitim drevjem in grmičevjem. Razprostira se na površini dobrega hektarja, kjer nas učne table in vodič čebelar popeljejo v skrivnostni svet čebel.
Idejo, zasnovo in realizacijo čebelarske učne poti je pripravila Čebelarska zveza Bele krajine ob pomoči občine Črnomelj. S tablami je bila opremljena v okviru projekta Vallis Colapis iz Programa EU  Interreg III A Slovenija - Madžarska - Hrvaška. Pri izgradnji pa je v manjši meri pomagal tudi Javni zavod Krajinski park Kolpa

O učni poti si lahko ogledate video predstavitev.

V letu 2009 in 2010 je bila pot v okviru projekta z naslovom »Čebele kot nosilec biotske raznovrstnosti«, financiranega s strani programa Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma, Sklada za nevladnega in neprofitne organizacije , še dodatno opremljena in razširjena s sadnim drevjem.
 

 

SADJARJI IN ČEBELARJI PARTNERJI

Pri izvajanju projekta, ki smo ga imenovali BARVITA PESTROST  je zelo pomembno sodelovanje čebelarjev, sadjarjev in krajanov, ki se srečujejo na delovnih akcijah in izobraževalnih srečanjih. Šele s skupnim delom spoznavamo drug drugega, razvijamo odnos spoštovanja, timsko delo in smo s tem učinkovitejši pri osveščanju o pomenu čebelarstva in sadjarstva. Vse prepogosto so društva zaprta v lastne okvirje in svoje poslanstvo govorijo le sama sebi. Zgled sodelovanja na Belokranjski čebelarski učni poti spodbuja k še večjemu povezovanju tudi z drugimi društvi in obiskovalci iz celotne Slovenije. http://sonna.com.ua/

Za  več informacij in za obisk poti lahko pokličete vodjo poti g. Milinkoviča na  031 651 006

coupona.com.ua

 
 
 
 
kolofon | izvedba: p@rtner